منظر غنی ترین سند تاریخی موجود برای افرادی است که چگونگی خوانش صحیح آن را می دانند.
ویلیام جرج هاسکینز – مورخ

William George Hoskins – Historian

مطلب قبلیراههای آوردن سبزینگی به درون یک شهر
مطلب بعدیمیدانهای سیاسی برتر جهان
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید