منظر به عنوان یک کل، بستری انسان ساخت برای همنشینی عناصر مصنوع فراهم کرده و به آنها حس مکان می بخشد. کِن تیلور - معمار منظر

کِن تیلور

منظر به عنوان یک کل، بستری انسان ساخت برای همنشینی عناصر مصنوع فراهم کرده و به آنها حس مکان می بخشد.
کِن تیلور – معمار منظر

Ken Taylor – Landscape architect

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

کِن تیلور
کِن تیلور

نویسنده:

  • آناهیتا مدرک

    کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

مطالب مرتبط