توانایی گونه های درختی در کاهش دمای هوا و دمای سطوح و همچنین افزایش میزان رطوبت نسبی متفاوت است. تراکم بالای برگ درختان و میزان تعرق آنها، در کاهش دمای هوا بسیار تاثیرگذار است. این پژوهش که در شهر درسدن در آلمان صورت گرفته، حاکی از آن است که گونه ای از درخت فندق با نام علمی Corylus Colurna دارای بیشترین میزان توانایی در خنک کنندگی هوا و گونه ای از درخت نارون با نام علمی Ulmus x Hollandica دارای کمترین میزان توانایی در خنک کنندگی هوا بوده است.

گردآوری و ارائه: نورا وحیدیان


Source: Gillner, Sten, Juliane Vogt, Andreas Tharang, Sebastian Dettmann, and Andreas Roloff. (2015). Role of street trees in mitigating effects of heat and drought at highly sealed urban sites. Landscape and Urban Planning143, 33-42.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

 فایل Endnote

مطلب قبلیایجاد یک باغ یادبود قدرتمند در جای خالی بنای مذهبی
مطلب بعدیطراحی محوطه دانشگاه کیوشو سانگیو (Kyushu Sangyo) در ژاپن
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید