mina lotfolahi 06پله ها از عناصر مهم و با ارزش یک طراحی منظرین به شمار می آیند. برای حفظ اندازه های محیطی می توان پله ها را در مقیاس معمولی خود طراحی کرد و با ترکیب آن با سکو علاوه بر کاستن از یکنواختی، محل های نشستن متناسب با ابعاد انسانی به وجود آورد و به پویایی فضا افزود.

Combination of platform and stairs in the landscape
عکس:مینا لطف اللهی یقین / سیدنی / استرالیا / شهریور ۱۳۹۶

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید