شهر امروز یک اتفاق نیست. شکل آن پیش بینی نشده است، اما اتفاقی نیست. شهر امروز محصول تصمیم هایی است که برای نیل به اهداف منفرد و مجزا اتخاذ می شوند. اما عارضه جانبی و رابطه متقابل آنها در نظر گرفته نشده است. طراحی شهرها توسط مهندسان، حقوق دانان، پژوهشگران و سرمایه گذاران صورت می گیرد. کسانی که تصمیم های فردی را بر مبنای دلیل های منطقی اتخاذ می کنند.
جاناتان بارنت – برنامه ریز شهری

Jonathan Barnett – Urban planner

مطلب قبلیمرکز خرید Funmix در پکن، تلفیقی از فضای تجاری و شهری
مطلب بعدیبرخی از مزایای بامهای سبز
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید