جاناتان بارنت

شهر امروز محصول تصمیم هایی است که برای نیل به اهداف منفرد و مجزا اتخاذ می شوند، اما عارضه جانبی و رابطه متقابل آنها در نظر گرفته نشده است. جاناتان بارنت

جاناتان بارنت

شهر امروز یک اتفاق نیست. شکل آن پیش بینی نشده است، اما اتفاقی نیست. شهر امروز محصول تصمیم هایی است که برای نیل به اهداف منفرد و مجزا اتخاذ می شوند. اما عارضه جانبی و رابطه متقابل آنها در نظر گرفته نشده است. طراحی شهرها توسط مهندسان، حقوق دانان، پژوهشگران و سرمایه گذاران صورت می گیرد. کسانی که تصمیم های فردی را بر مبنای دلیل های منطقی اتخاذ می کنند.
جاناتان بارنت – برنامه ریز شهری

Jonathan Barnett – Urban planner

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

جاناتان بارنت
جاناتان بارنت

نویسنده:

  • آناهیتا مدرک

    کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

مطالب مرتبط