شناخت محیط و الگوهای آن، نیازی بنیادین در حافظه تاریخی انسان بوده و تصویر حاصل، بر عملکرد و احساس افراد موثر است. بدیهی است که خوانایی فضا امکان شناخت سریع محیط را فراهم کرده و می تواند سازمان دهنده رویدادهای اجتماعی دانش و اندیشه افراد باشد.
یان گِل – معمار و طراح شهری

Jan Gehl – Architect and Urban designer

مطلب قبلیپیروی های لاین کمدن لندن از نیویورک
مطلب بعدیگیاهان مناسب برای ایجاد شهر سازگار با زنبور عسل
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید