zahra iliati 09

رسم و رسوم در هر منطقه به غیر از اتفاقات و مراسم های دیداری می تواند جنبه دیگری نیز به خود بگیرد. به این معنا که افراد یک منطقه می توانند همگی از نظر قلبی در یک کار خیر سهیم باشند. برای مثال در روستای فارسیان استان گلستان، از لاستیکهای موجود در سایت به عنوان ظرفی برای غذای پرندگان و حیوانات دیگر استفاده می کنند و روستاییان در اطعام پرندگان و حیواتات دیگر در این امر مشارکت می کنند و این اتفاق به یک عادت مشترک در میان آنها تبدیل شده است.

Participation in Good Work – An Example of Regional Customs
عکس: زهرا ایلیاتی / روستای فارسیان / استان گلستان / شهریور ۱۳۹۶

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید