رسم و رسوم در هر منطقه به غیر از اتفاقات و مراسم های دیداری می تواند جنبه دیگری نیز به خود بگیرد. به این معنا که افراد یک منطقه می توانند همگی از نظر قلبی در یک کار خیر سهیم باشند. برای مثال در روستای فارسیان استان گلستان، از لاستیکهای موجود در سایت به عنوان ظرفی برای غذای پرندگان و حیوانات دیگر استفاده می کنند و روستاییان در اطعام پرندگان و حیواتات دیگر در این امر مشارکت می کنند و این اتفاق به یک عادت مشترک در میان آنها تبدیل شده است.

Participation in Good Work – An Example of Regional Customs
عکس: زهرا ایلیاتی / روستای فارسیان / استان گلستان / شهریور 1396

نمونه خوب

مطلب قبلیبرخی از مزایای بامهای سبز
مطلب بعدیفراخوان دهمین جایزه اروپا برای فضاهای عمومی شهری
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید