برای ساخت مسیر در منظر، نیازی به استفاده از مصالح مازاد یا طرح و الگوی معماری نیست، جریان یافتن مسیر انسانی در منظر، خود می تواند بهترین پاسخ برای ساخت یک راه عبور باشد. در تپه های اطراف مقبره خالد نبی در روستای گچی سو واقع در استان گلستان نیز جریان گامهای انسانی، بهترین پاسخ برای به وجود آوردن مسیر حرکت بوده است. موجودات زنده همیشه بهترین مسیر حرکت را در زندگی انتخاب می کنند.

Making Paths by Human Steps
عکس: زهرا ایلیاتی / مقبره خالدنبی / روستای گچی سو/ استان گلستان / اردیبهشت 1396

نمونه خوب

مطلب قبلیطراحی میدان Lubert دانشگاه توماس جفرسون
مطلب بعدیجایگزینی برای درخت کریسمس از شرکت SOM در مرکز اوتزن (Utzon) در دانمارک
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید