برای درک چگونگی ساختار شکلی و مکانی مناظر، گاهی استفاده از عناصر زنده موجود در سایت، موجب بروز اشتباه های ذهنی برای مخاطب می شود. برای مثال همانطور که در عکس مشاهده می شود، در باغ عباس آباد بهشهر درختانی در مسیر آبراه این باغ رشد کرده و تنومند شده اند که در صورت نبود بازمانده های تاریخی این باغ، بیننده نمی توانست به درک درستی از ساختار شکلی باغ و آبراه های آن دست پیدا کند.

False understanding of the garden landscape by existing living elements
عکس و توضیح از: زهرا ایلیاتی / باغ عباس آباد / بهشهر / مازندران / شهریور 1396

نمونه نامناسب

مطلب قبلیکارخانه آبجوسازی سورلی به عنوان فضای جمعی
مطلب بعدیخانه ای با بام شیبدار
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید