بی توجهی به جانمایی و ساماندهی کانکس های خدماتی و سرویس بهداشتی و قرارگیری آنها در ابتدای ورودی مجموعه تاریخی نقش رستم، منظر آن را مخدوش ساخته و تاثیر منفی بر نخستین دریافت بصری مخاطب از این منظر تاریخی می گذارد.

Distorting the first visual experience from a historical place
عکس و توضیح از: شقایق جلیل پور / نقش رستم/ شیراز/ پاییز 1396

نمونه نامناسب

مطلب قبلینگاهی گذرا به فعالیتهای کلوریندو تستا
مطلب بعدیپارک فناوری Inventronics
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید