Ali Akbar Khamse Ashari 10ارتباط کودکان با محیط پیرامون به وسیله فضاهای بازی، خود یکی از اساسی ترین عوامل در آموزش و ارتباط کودکان نسبت به محیط طبیعی است. زمانی که کودکان با محیط درگیر می شوند، ناخودآگاه زمان بیشتری را برای حضور در فضا صرف می کنند. در همین راستا اگر بتوان به روش های مختلف از قبیل طراحی فضاهایی جهت کنجکاوی کودکان در محیط طبیعی، ایجاد بازی های آموزشی در محیط و …، فضاهایی همخوان با روحیات کودکان طراحی کرد، تداوم حضور آنها را در پی خواهد داشت. اما در این راستا زمانی به این مهم دست پیدا می کنیم که همانند پروژه  جزیره نیوهلند در سن پیترزبورگ، طراح، تفکری کودکانه داشته باشد، خود را جای آنها قرار دهد و در تمام طول طراحی احترام به سلیقه و روحیه کودکان را فراموش نکند.

Children’s interaction with the surrounding environment
عکس: علی اکبر خمسه عشری / سن پترزبورگ / روسیه / شهریور ۱۳۹۶

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید