ارتباط كودكان با محيط پيرامون به وسيله فضاهای بازی، خود يكي از اساسی ترين عوامل در آموزش و ارتباط كودكان نسبت به محيط طبیعی است. زمانی كه كودكان با محيط درگير می شوند، ناخودآگاه زمان بيشتری را برای حضور در فضا صرف می كنند. در همين راستا اگر بتوان به روش های مختلف از قبیل طراحی فضاهایی جهت کنجکاوی کودکان در محیط طبیعی، ایجاد بازی های آموزشی در محیط و …، فضاهایی همخوان با روحیات کودکان طراحی کرد، تداوم حضور آنها را در پی خواهد داشت. اما در این راستا زمانی به این مهم دست پیدا می کنیم که همانند پروژه  جزیره نیوهلند در سن پیترزبورگ، طراح، تفکری کودکانه داشته باشد، خود را جای آنها قرار دهد و در تمام طول طراحی احترام به سلیقه و روحیه کودکان را فراموش نکند.

Children’s interaction with the surrounding environment
عکس: علی اکبر خمسه عشری / سن پترزبورگ / روسیه / شهریور 1396

نمونه خوب

مطلب قبلیتاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت
مطلب بعدیپنج قانون يان گل برای طراحی شهرهای بزرگ
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید