Andre Tavares 01

معماری درباره خلق پدیده های جدید نیست بلکه درباره تحقق نیازها و انتظارات است.
آندره تاوارس – معمار

André Tavares – Architect

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید