green urban areasمطابق با پژوهشی که در طول ۵ سال در بریتانیای کبیر صورت گرفته، دریافته اند که نقل مکان به محلی سبزتر نه تنها سلامتی روحی و روانی مردم را بهبود می بخشد، بلکه تاثیرات آن نیز تا مدت زمانی طولانی پایدار می ماند. افرادی که به نواحی سبزتر نقل مکان کرده اند، از سلامتی روحی بهتری در تمام مدت ۳ سال بعد از جابه جایی برخوردار بوده اند. آنهایی که به مناطقی با سبزینگی کمتر نقل مکان کرده اند، در سال بعد از جابه جایی حالت روحی خوبی نداشته اند، اما بعدها به حالت عادی برگشته اند.   

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Alcock, Ian, Mathew P. White, Benedict W. Wheeler, Lora E. Fleming, and Michael H. Depledge. (2014). Longitudinal effects on mental health of moving to greener and less green urban areas. Environmental Science & Technology48(2), 1247-1255


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید