معماری به دنبال بهبود شرایط محیطی، اجتماعی و گاهی هم سیاسی است.
آرژن اوسترمن – معمار

Arjen Osterman – Architect

مطلب قبلیبرج River Beech، بلندترین برج چوبی تاکنون
مطلب بعدیاشتباهات رایج در کاشت گیاهان در فضاهای داخلی
دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه معماری و هنر پارس و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید