معماری و شهرسازی در هر زمان و مکان، متأثر از جهان بینی انسان بوده اند؛ به طوری که تفکرات انسان ها و روابط بین آنها، در شکل دهی به محیط پیرامونشان نقش اساسی دارد. در روستای پارسیان واقع در استان گلستان، مردم روستا همگی با هم نسبت و روابط خویشاوندی دارند. وجود حس اعتماد در بین مردم این روستا باعث شده که خانه ها درب ورودی نداشته باشند و حریم خانه معمولاً توسط چند پله از حریم کوچه جدا می شود.

The role of human relationships in shaping the structure of the environment
عکس: بهشته جعفری / روستای پارسیان/ استان گلستان/ بهار 1396

نمونه خوب

مطلب قبلینقد پروژه دریاچه چیتگر
مطلب بعدیمعماری منظر در تورنتو از نگاه افشين اشعری
کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید