Beheshteh Jafari 22

معماری و شهرسازی در هر زمان و مکان، متأثر از جهان بینی انسان بوده اند؛ به طوری که تفکرات انسان ها و روابط بین آنها، در شکل دهی به محیط پیرامونشان نقش اساسی دارد. در روستای پارسیان واقع در استان گلستان، مردم روستا همگی با هم نسبت و روابط خویشاوندی دارند. وجود حس اعتماد در بین مردم این روستا باعث شده که خانه ها درب ورودی نداشته باشند و حریم خانه معمولاً توسط چند پله از حریم کوچه جدا می شود.

The role of human relationships in shaping the structure of the environment
عکس: بهشته جعفری / روستای پارسیان/ استان گلستان/ بهار 1396

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید