دانستن ویژگی های گیاهان برای استفاده از آنها در معماری ساختمان، امری ضروری است. در معماری بومی روستای فارسیان واقع در استان گلستان از تنه درخت توت به منظور «ستون» استفاده شده است؛ به این دلیل که تنه این گیاه در برابر رطوبت مقاوم است و مانع از انتقال رطوبت زمین به داخل ساختمان می شود. همچنین از تنه درخت بلوط به منظور «تیر» استفاده شده است؛ به این دلیل که تنه این گیاه مقاومت فشاری بالایی دارد و می تواند بار سقف را تحمل کند.

Using of applied botany in the native architecture of Persian village
عکس: بهشته جعفری / روستای پارسیان/ استان گلستان/ بهار 1396

نمونه خوب

مطلب قبلیعوامل موثر بر افزایش فعالیتهای فیزیکی
مطلب بعدیطراحی منظر بر اساس الگوی خطوط تراز زمین
کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید