Beheshteh Jafari 23

معماری هر منطقه متأثر از ایدئولوژی مردم همان منطقه است. مردم روستای پارسیان واقع در استان گلستان «نان» را مقدس و منشأ برکت می دانند و برای آن حرمت خاصی قائلند. همچنین زحمتی که زنان روستا برای پخت نان می کشند را ارج نهاده و پخت نان را نوعی عبادت می دانند. بنابراین جهت گیری تنور در این روستا رو به قبله است تا بر حس معنوی این فعل مقدس بیافزاید.

Sacrificeing bread baking in the Parsian village
عکس: بهشته جعفری / روستای پارسیان/ استان گلستان/ بهار 1396

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید