Christopher Alexander 02

در یک محیط ارگانیک هر مکانی منحصر به فرد بوده و در ارتباط متقابل با یکدیگر یک «کل» را ایجاد می کنند. این کل توسط هر فردی که جزئی از آن است قابل شناسایی خواهد بود.
کریستوفر الکساندر – معمار

Christopher Alexander – Architect

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید