Paria Mohammadpour 09

آویختن جمجمه و موى حیوانات حرام گوشت در سردر و اطراف نماى ساختمان هاى روستاى پارسیان جنبه آیینى دارد و از باورهای مردم این روستا این است که آویختن آنها در نما باعث جلوگیرى از چشم زخم و محافظت بنا را در مقابل شومى ها می شود.

beliefs display on the entrance of the village houses
عکس: پریا محمدپور / نمای خانه ها / روستای پارسیان / استان گلستان / بهار 1396

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید