آويختن جمجمه و موى حيوانات حرام گوشت در سردر و اطراف نماى ساختمان هاى روستاى پارسيان جنبه آيينى دارد و از باورهای مردم اين روستا اين است كه آويختن آنها در نما باعث جلوگيرى از چشم زخم و محافظت بنا را در مقابل شومى ها می شود.

beliefs display on the entrance of the village houses
عکس: پریا محمدپور / نمای خانه ها / روستای پارسیان / استان گلستان / بهار 1396

نمونه خوب

مطلب قبلیاشتباهات رایج در کاشت گیاهان در فضاهای داخلی
مطلب بعدیرقابت طراحی موزه نیل باستان
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید