Paria Mohammadpour 08

وجود ساباط هاى کم عرض در بافت متراکم و پلکانى روستاى پارسیان باعث پدید آمدن راه هاى سرپوشیده در روستا شده است. این ساباط ها به دلیل محافظت از روستا در برابر هجوم بیگانگان و سواره نظام هایی که به دلیل موقعیت استراتژیک، در گذر تاریخ به  آن حمله می کردند با سقفى کوتاه احداث شده اند و در عین حال سایبانى در مقابل بارش باران نیز هستند. خانه هاى اطراف این گذرها و معابر از سقف آنها به عنوان ایوان استفاده می کنند.

Protect the village against invasion by short Sabats
عکس از: زهرا ایلیاتی و توضیح از: پریا محمدپور / روستای پارسیان / استان گلستان / بهار 1396

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید