نمادها و المان های شهر یکی از عوامل هویت ساز منظر شهری هستند. برج ایفل به عنوان مهمترین المان شاخص شهر پاریس، نماد فرانسه و از معروف ترین نمادها و المانهای شهری در جهان است. چراغ های این برج یک شب پس از حادثه تروریستی 17 خرداد تهران، به احترام قربانیان این حادثه و به نشانه همبستگی با ملت ایران، خاموش شدند. اهمیت نمادهای شهری به حدی است که می توانند به عنوان یک زبان مشترک، وسیله ای برای ابراز همدردی و بیان احساسات انسان ها با ملیت های مختلف باشند.

Urban elements, a means of expressing sympathy between countries together
عکس: خبرگزاری تسنیم و توضیح: بهشته جعفری / پاریس / فرانسه/ بهار 1396

نمونه خوب

مطلب قبلیتئاتر یونانی کالج بردفیلد در برکشایر انگلستان
مطلب بعدینگاهی به موزه سومیدا هوکوسای
کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید