معماری درباره خلق فرم های ظاهری و یا طراحی یک زمین بازی برای افراد جوان یا پیر نیست. معماری بستری واقعی برای به چالش کشیدن روح است.
لودویگ میس وندروهه – معمار

Ludwig Mies Van der Rohe – Architect

مطلب قبلیاولین موزه گل رز جهان در پکن
مطلب بعدیپروژه های برتر منظرِ در حوزه زمینهای بازی
دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه معماری و هنر پارس و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید