نورمن فاسترمعماری تجلی گاه ارزش هاست. آنچه بنا می کنیم بازتابی از سبک زندگی ماست.
نورمن فاستر – معمار

Norman Foster – Architect

مطلب قبلیایجاد فضای شهری آرامش بخش مقابل یک مدرسه
مطلب بعدیاستعدادهای برتر معماری منظر ایتالیا
دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه معماری و هنر پارس و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید