حمایت های زيست محيطي از بازیهای مخاطره آميز (چالش برانگيز و مهيج) در مكان هاي بیرون از خانه، افزایش زمان بازی، فعالیت های فیزیکی، تعاملات اجتماعی، خلاقیت و مقاومت کودکان را افزايش داده است. در كل تاثیرات مثبت بازیهای مخاطره آميز بر سلامت كودكان، نسبت به تاثيرات منفي آسيب های احتمالي، منافع بيشتري را براي كودكان به دنبال دارد.

گردآوری و ارائه: شیوا افشاری


Source: Brussoni, Mariana, Rebecca Gibbons, Casey Gray, Takuro Ishikawa, Ellen Beate Hansen Sandseter, Adam Bienenstock, Guylaine Chabot et al. (2015). What is the relationship between risky outdoor play and health in children? A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(6), 6423-6454.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

مطلب قبلینگاهی به موزه سومیدا هوکوسای
مطلب بعدیمنظر آئینی تلفیقی از سنت و افسانه
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید