حفظ منظر بومی در روستاهای كشور از نكات مهم و قابل توجه است. همانند بسياری از روستاهای ديگر كشور، در روستای پارسيان نيز به علت سياست های غلط بنياد مسكن، اسكلت های بتني بنا که به صورت نيمه تمام رها شده اند، منظر روستا را برهم زده اند. راهكار قابل ارايه برای جلوگيری از اين آشفتگی بصری نماسازی بناهای نوساز به صورت هماهنگ با نماهای بومی روستا است.

Destruction of the native landscape of Parsian Village with wrong policies of Housing Foundation
عکس: 
طراوت نوریان / روستای پارسیان/ استان گلستان / بهار 1395

نمونه نامناسب

مطلب قبلیاستعدادهای برتر معماری منظر ایتالیا
مطلب بعدیمرکز هنرهای نمایشی هونگ گیائو در شانگهای
دانشجوى کارشناسی ارشد معمارى دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید