Sahar Hamidi 02حفظ آثار باستانی امری پسندیده است و یکی از بهترین راههای محافظت از آنها، معرفی به سایرین و نشان دادن ارزشهای آنها به مردم است تا بیش از پیش در حفظ آن بکوشند. بستن درب یخچال میرفتاح واقع در شهرستان ملایر و عدم توجه به طراحی محوطه ی آن و به تعبیری رها کردن بنا در محیط بدون هیچ فکری بنایی منفعل را ساخته است. عدم برنامه ریزی صحیح برای سایت فرهنگی موجب مداخله بدون برنامه و ساخت و ساز در سایت شده که با توجه به حاشیه ای بودن این سایت در شهر، در منطقه ای پایین دست قرار گرفته است. با طراحی مناسب سایت بنای تاریخی و ایجاد دعوت کنندگی با عناصر صحیح منظرین می توان جان تازه ای به محوطه اطراف بنا بخشید که این خود موجب پویایی اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه و شهر می شود.

The role of monuments area in a dynamic environment and urban
عکس: سحر حمیدی / یخچال میرفتاح / شهرستان ملایر/ بهار ۱۳۹۶

نمونه نامناسب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید