Beheshteh Jafari 19در سایت های تاریخی به منظور احترام به مناظر و بناهای موجود، مبلمان هایی مانند سطل های آشغال نبایستی در معرض دید مستقیم قرار گیرد. در باغ شاهزاده ماهان، سطل های زباله به رنگ سبز و در فواصلی که بین شمشادهای حاشیه مسیر اصلی ایجاد شده، قرار گرفته اند. این امر باعث شده که ضمن احترام به این باغ تاریخی، فقط افرادی که از مسیر اصلی می گذرند، این سطل ها را ببینند و وجود این مبلمان ها برای منظر باغ مزاحمتی را ایجاد نکند.

perfect place for furniture in Shahzdeh Mahan Garden
عکس: بهشته جعفری / باغ شاهزاده ماهان / کرمان/ پاییز ۱۳۹۶

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید