معماری قطعاً یک کنش سیاسی است.
پیتر آیزنمن – معمار

Peter Eisenman – Architect

مطلب قبلینقش معماران منظر در طراحی گورستان
مطلب بعدیدرختان مقدس
دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه معماری و هنر پارس و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید