Mina Hemati 01

با توجه به ارزش آتش در فرهنگ ایرانیان، باید به این فرهنگ که در حال حاضر روند تفریحی برای شهروندان پیدا کرده توجه زیادی کرد. ساخت کمپینگ آتش در لکه های سبز شهری، موجب کاهش آسیب شهروندان به مبلمان شهری و متریال فضاهایی می شود که مخصوص برپایی آتش نیستند؛ ضمن اینکه با این کار، ایمنی آتش درست کردن در فضای باز برای شهروندان فراهم می شود و در آخر شهروندان از انرژی مثبت آتش در امنیت کامل برخوردار می شوند.
این نوع از شیوه برپایی آتش در سرزمین ما در ایامی مانند چهارشنبه سوری که بزودی نیز آن را در پیش داریم، می تواند طبق آرمانی که با شهدای آتش نشان بستیم، مانع ایجاد آتش سوزی و موجب برقراری امنیت شهروندان در عین برخورداری از فرهنگ دیرینه برپایی آتش شود.

Makeing Camping fire in green spots of city
عکس از: بهشته جعفری و brooklynpark.org و توضیح از: مینا همتی / کمپینگ های آتش / زمستان ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید