Chicagoشواهد مطالعاتی که در مرکز شهر شیکاگو صورت گرفته، درختان و مناطق پوشیده از چمن را با روابط مستحکمِ میان همسایه ها، احساس امنیت بیشتر، الگوهای سالمتر بازی در کودکان، استفاده بیشتر از فضاهای عمومی محلات، بی اخلاقی های کمتر و دزدی و جنایات خشونت‌ آمیز کمتر و سلامت اجتماعی بالاتر مرتبط می داند.

گردآوری و ارائه: نورا وحیدیان


Source: Kuo, Frances E. (2003). The role of arboriculture in a healthy social ecologyJournal of Arboriculture. 29(3), 148-155.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید