وجود مناظر مختلف نياز به يافتن راه حل های متنوع براي برنامه ريزي، طراحي و مديريت را تاييد مي كند. در واقع تنها يك راه حل براي طراحي مناظر مختلف وجود ندارد.
کلیر بروک هرست – معمار منظر
Clare Brockhurst – Landscape architect

مطلب قبلیمدرن گرایی در پارک جوبرکاس با استفاده از بتن سفید
مطلب بعدیتغییر رویکرد دپارتمانهای پارک سازی در خلق فضاها و مراکز تفریحی
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید