Clare Brockhurst 01

وجود مناظر مختلف نیاز به یافتن راه حل های متنوع برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت را تایید می کند. در واقع تنها یک راه حل برای طراحی مناظر مختلف وجود ندارد.
کلیر بروک هرست – معمار منظر
Clare Brockhurst – Landscape architect

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید