walking in natureتجربه مستقیم طبیعت بهتر از پیاده روی یا تعامل با دوستان، منجر به رهایی از بحران می شود. کسانی که تجربه های متعددی از حضور در طبیعت دارند، نسبت به کسانی که تجربه های کمتری از این جنس داشته اند، از بحران های زندگی کمتر تاثیر می پذیرند.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Ottosson, Johan, and Patrik Grahn. (2008). The role of natural settings in crisis rehabilitation: How does the level of crisis influence the response to experiences of nature with regard to measures of rehabilitation? Landscape Research۳۳(۱), ۵۱-۷۰.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید