physical activity in neighborhood parksپارکهای دارای مسیرهای حلقه ای (سنگفرش شده یا حتی طبیعی) و همچینن پارکهای جنگلی، به میزان هفت برابر بیشتر نسبت به پارکهایی که دارای چنین ویژگیهایی نیستند، ممکن است به منظور فعالیت فیزیکی مورد استفاده کاربران قرار گیرند. ابعاد و اندازه پارک یا دوری و نزدیکی آن از محل زندگی کاربران، عوامل شاخص و تاثیرگذاری برای فعالیتهای فیزیکی به شمار نمی روند.

گردآوری و ارائه: نورا وحیدیان


Source: Kaczynski, Andrew T., Potwarka, Luke, Saelens, Brian E. (۲۰۰۸) Association of park size, distance, and features with physical activity in neighborhood parks. American Journal of Public Health ۹۸(۸), ۱۴۵۱-۱۴۵۷.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید