حفظ درختان کهنسال، از لحاظ تاریخی،فرهنگی و طبیعی حائز اهمیت است. در فرهنگ ایرانی، تک درختان کهنسال سرو، اغلب مقدس شمرده می شوند. سرو هزار ساله سیرچ به عنوان نماد و نشانه ای از پیشینه مردم این آبادی و همچنین شناسنامه ای هویت ساز در منطقه است که خاطرات جمعی و پیوند با تاریخ سرزمینی ایران طی گذر زمان در آنجا تبلور می یابد.

Linked to the history of Kerman by preserving Sirch’s Cypress
عکس: لیلی صیادی شلمانی / سرو سیرچ/ کرمان/ پاییز 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیتغییر رویکرد دپارتمانهای پارک سازی در خلق فضاها و مراکز تفریحی
مطلب بعدیباغ کلر، نمونه احیاء شده یک صومعه قدیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید