Leili Sayadi Shalmani 02

مهمترین عامل ارتباطی انسان با محیط پیرامون با به کارگیری حواس صورت می گیرد. در باغ شاهزاده ماهان هر عنصری که حضور دارد، با حواس ما درک می شود. تجارب حسی از این فضای انسان ساخت، به صورت دائمی توسط فاکتورهای به کار رفته در باغ، با مشاهدات کیفی به وجود آمده و به فرآیند درک محیط کمک می کند.

Conscious experience through sensory perception in the Mahan garden
عکس: لیلی صیادی شلمانی / باغ شاهزاده ماهان / کرمان/ پاییز ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید