مهمترین عامل ارتباطی انسان با محیط پیرامون با به کارگیری حواس صورت می گیرد. در باغ شاهزاده ماهان هر عنصری که حضور دارد، با حواس ما درک می شود. تجارب حسی از این فضای انسان ساخت، به صورت دائمی توسط فاکتورهای به کار رفته در باغ، با مشاهدات کیفی به وجود آمده و به فرآیند درک محیط کمک می کند.

Conscious experience through sensory perception in the Mahan garden
عکس: لیلی صیادی شلمانی / باغ شاهزاده ماهان / کرمان/ پاییز 1395

نمونه خوب

مطلب قبلینقش طبیعت در رهایی از بحران
مطلب بعدینمونه هایی از طرحهای برتر منظر با رویکرد اکولوژیکی
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید