گنبد جبلیه در کرمان که کاربری آن در گذشته به صورت قطعی مشخص نیست، امروزه و به ویژه در شب، با نورپردازی که در آن صورت گرفته و بازتاب نور توسط مصالح سنگی به کار رفته، به المان و نشانه ای در شهر کرمان تبدیل شده است که از فاصله ای دور نیز قابل مشاهده و هدایت کننده است.

Jabalieh dome as a symbol of Kerman city
عکس: رضوانه بابائی / گنبد جبلیه/ کرمان/ پاییز 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیتاثیر فرم شهری پیاده محور بر میزان رضایتمندی زنان سالمند
مطلب بعدیحفظ اکوسیستم با طراحی پارک باتلاقی
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید