Rezvaneh Babaee 01
گنبد جبلیه در کرمان که کاربری آن در گذشته به صورت قطعی مشخص نیست، امروزه و به ویژه در شب، با نورپردازی که در آن صورت گرفته و بازتاب نور توسط مصالح سنگی به کار رفته، به المان و نشانه ای در شهر کرمان تبدیل شده است که از فاصله ای دور نیز قابل مشاهده و هدایت کننده است.

Jabalieh dome as a symbol of Kerman city
عکس: رضوانه بابائی / گنبد جبلیه/ کرمان/ پاییز ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید