ایجاد فضاهای تفریحی در کویر از جاذبه های توریستی آن است، اما در صورت عدم حفاظت و محدود کردن آن آسیب های جدی به این منبع طبیعی ارزشمند کشورمان وارد می کند. استفاده از موتورهای چهار چرخ در کویر آن هم به شکل نامحدود، سبب ایجاد خطوط عمیقی در این منظر می شود که تکرار آن می تواند جبران ناپذیر باشد. تعریف محدوده ای برای اینگونه تفریحات می تواند راه حل مناسبی باشد.

Damaging Shahdad desert’s landscape
عکس: یاسمن حسینی / کویر شهداد / کرمان / پاییز 1395

نمونه نامناسب

مطلب قبلینقش جابجایی فعال در سلامتی
مطلب بعدیگواهی LEED چیست؟
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید