مجموعه گنجعلی خان از قدیمی ترین ارسن های شهر کرمان است. بازار از مهمترین رکن های هر ارسن است. در این بازار عدم مرمت صحیح و نوسازی به موقع، موجب ایجاد الحاقاتی توسط افراد محلی شده است که منظر بصری را آشفته و خریدار را پریشان می کند.

Visual disharmony in the Ganjali Khan market
عکس: یاسمن حسینی / مجموعه گنجعلی خان/ کرمان/ پاییز 1395

نمونه نامناسب

مطلب قبلیگزارش نشست تخصصی فضاهای نوین جمعی
مطلب بعدیمسابقه ايده هاى جهانى معمارى برای “مکان تامل”
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید