Yasaman Hoseini 08در مسیر اصلی منتهی به کوشک در باغ شازده ماهان همانند بسیاری از باغ های ایرانی دیگر گیاهان خزان پذیر و همیشه سبز، توام با یکدیگر کاشته شده اند که منظر زیبایی از چهارفصل این باغ را می سازند. کاشت درختان شامل ردیف اول درختان همیشه سبز و ردیف دوم پشت آن ها درختان چنار و ردیف سوم درختان میوه دار هستند. تغییر شکلی که درختان چنار در چهار فصل سال از نظر رنگ برگها و یا ریزش آنها دارند، در مجاورت درختان سرو که همواره برگ داشته و سبز رنگ هستند، تنوع زیادی در رنگ و طرح و حجم باغ ایرانی به وجود می آورد.

Four Seasons plants in the Shazdeh garden
عکس: یاسمن حسینی / باغ شاهزاده ماهان  / ماهان/ کرمان/ پاییز ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید