یکی از کلیدی ترین مفاهیم در طراحی منظر طبیعی به خصوص طراحی لبه آب، ارتباط انسان با طبیعت است. در لبه رودخانه راین کرمان با کمترین مداخله در بستر طبیعی، امکان ارتباط انسان با آب میسر شده است. این امر آسیب‌ های ناشی از تلاش گردشگر برای ارتباط گیری با آب و لبه رودخانه را تا حد زیادی کاهش داده است.

Contextualism on the edge of the Rayen river
عکس: احمد تقی زاده / لبه رودخانه راین / کرمان / پاییز 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیبرخی از معماران پیشرو حوزه پایداری در عصر حاضر
مطلب بعدیمسیری زیست محیطی در شهر سیواس ترکیه
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید