محمد شهیرشهر هویت خود را از منظرش کسب می کند. امروزه که همه شهرها در حال شبیه شدن به یکدیگر هستند، مقابله با یکنواختی زیباشناختی و فضایی، مهمترین مقوله طراحی منظر در قلمرو عمومی به شمار می رود.
محمد شهیر – معمار منظر
  Mohammad Shaheer  –  Landscape architect

مطلب قبلیرونمایی دانیل لیبسکیند از طراحی موزه فرهنگ کردستان در عراق
مطلب بعدیشهرهای سبز و پایدار؛ از ادعا تا واقعیت
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید