mina-lotfolahi-05

آسمان خراش ها نوعی المان شهری و نظرگاه هایی چند عملکردی بوده که خود نیز نیازمند دیده شدن هستند. مرکز بین المللی کسب و کار در مسکو (MIBC) مجموعه ای از آسمان خراش ها است که در فواصلی نزدیک به یکدیگر، با سایت پلانی متراکم سر به آسمان کشیده اند. حضور در میان این بناها با توجه به طراحی فضای ناچیز در پیرامون هر کدام، امکان کافی برای دیده شدنشان را به ناظر نمی دهد و حتی حرکت در این فضا درک درست و کاملی را برای بیننده حاصل نمی کند. برای درک این چنین معماری باید از این محصوریت دور شد و شاید از نظرگاهی مختص خود آن دگر بار به آنها نگریست.

Lack of proper understanding due to closeness of space
عکس: مینا لطف اللهی یقین / مسکو / روسیه / پاییز ۱۳۹۵

نمونه نامناسب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید