لوری اُلینمردم دوست دارند در آفتاب یا سایه درختان بنشینند و نظاره گر مناظر اطراف بوده و با یکدیگر تعامل داشته باشند. ویژگی مشترک تمام پارک های ما که در ارتباط با انسان است، اشتیاق برای گردهمایی عمومی و حفاظت از سیستم های طبیعی است.
لوری اُلین – معمار منظر
  Laurie Olin –  Landscape architect

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید