لوری اُلینمردم دوست دارند در آفتاب یا سايه درختان بنشينند و نظاره گر مناظر اطراف بوده و با يكديگر تعامل داشته باشند. ويژگي مشترك تمام پارک هاي ما كه در ارتباط با انسان است، اشتياق براي گردهمايي عمومي و حفاظت از سيستم هاي طبيعي است.
لوری اُلین – معمار منظر
  Laurie Olin –  Landscape architect

مطلب قبلیسایه اندازی نما در ساختمان اداری مدرن تهران
مطلب بعدیپتانسیل رودخانه روباز در شهرهای آینده
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید