دسته: فتوکامنت

حس مکان عامل نام گذاری فضا
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  حس مکان عامل نام گذاری فضا

  حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات آنها در مقابل آن است، به طوری که احساس فرد با محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می شود.

  تاثیر محیط های بازی بر یادگیری کودکان
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر محیط های بازی بر یادگیری کودکان

  امروزه یادگیری و ارتباط کودکان با فضاهای بازی یکی از جنبه های مهم در طراحی فضاهای باز است. طراحی کودکانه در گوشه ای از پارک نیو هلند واقع در سنت پترزبورگ روسیه، به گونه ای است که با بکارگیری رنگهای شاد و جذاب، همچنین استفاده از بازیهایی که مربوط به فعالیتهای روزانه است، کودکان را با محیط اطراف خود بیشتر آشنا می کنند.

  مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  مشارکت در کار خیر نمونه ای از رسوم منطقه ای

  در روستای فارسیان استان گلستان، از لاستیکهای موجود در سایت به عنوان ظرفی برای غذای پرندگان و حیوانات دیگر استفاده می کنند و روستاییان در اطعام پرندگان و حیواتات دیگر در این امر مشارکت می کنند و این کار خیر به یک عادت مشترک در میان آنها تبدیل شده است.