دسته: فتوکامنت

ار بین رفتن منظر بومی روستای پارسیان با سیاستهای غلط بنیاد مسکن
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • ۰

    از بین رفتن منظر بومی روستای پارسیان با سیاستهای غلط بنیاد مسکن

    سیاستهای غلط بنیاد مسکن و اسکلتهای بتنی نیمه تمام منظر روستای پارسیان را برهم زده است. راهکار جلوگیری از آشفتگی بصری، نماسازی بناها هماهنگ با منظر بومی است.