دسته: معماران منظر

دلایلی برای معمار منظر شدن
  • زمان مطالعه : 10 دقیقه
  • ۰

    دلایلی برای معمار منظر شدن

    معماران منظر کسانی هستند که به صورت حرفه ای به دنبال حفاظت جهان هستند و سعی در فهم جهانی که در آن زندگی کرده و در عوض از آن نگهداری می کنیم، دارند.