دسته: گزیده پژوهش

تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران

  مطابق با پژوهشی در میشیگان، سطوحی با شیب ۲ درصد و عمق ۴ سانتیمتر، بهترین میزان نگهداری آب باران در حدود ۸۷ درصد را داشته اند. ترکیبی از شیب کم و عمق زیاد به وضوح موجب کاهش میزان روان‌ آبها می شود.

  تاثیر پیاده روی در محیط طبیعی بر میزان درگیری ذهنی افراد
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تاثیر پیاده روی در محیط طبیعی بر میزان درگیری ذهنی افراد

  نتایج پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که ۹۰ دقیقه “پیاده روی” در یک “محیط طبیعی” داشته اند، نسبت به افرادی که در یک “محیط شهری” رفت و آمد کرده اند، از میزان پایین “درگیری ذهنی” برخوردار بوده اند.

  ارزش املاک سنترال پارک نیویورک
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ارزش املاک سنترال پارک نیویورک

  مطابق با پژوهشی، هر فوت مربع از املاک و زمین های سه بلوک در سنترال پارک نیویورک، نسبت به زمین های مشابهی در پیرامون پارک، از ارزش ۱۸ درصدی برخوردار است.