نویسنده: طراوت نوریان

از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

  در مکتب یان گل کارها مقیاس پذیر هستند. آنها اعتقاد دارند که می توانند در شهرهای بزرگ و کوچک کار کنند؛ زیرا با وجود زمینه متفاوت طراحی، انسان مولفه اصلی است.

  ار بین رفتن منظر بومی روستای پارسیان با سیاستهای غلط بنیاد مسکن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  از بین رفتن منظر بومی روستای پارسیان با سیاستهای غلط بنیاد مسکن

  سیاستهای غلط بنیاد مسکن و اسکلتهای بتنی نیمه تمام منظر روستای پارسیان را برهم زده است. راهکار جلوگیری از آشفتگی بصری، نماسازی بناها هماهنگ با منظر بومی است.