نویسنده: سحر روحانی نژاد

پارک ساحلی برانشاییر در اسلو
  • زمان مطالعه : 7 دقیقه
  • ۰

    پارک ساحلی برانشاییر در اسلو

    پارک برانشاییر در شهر اسلو و درسایتی پساصنعتی، پراهمیت و شورانگیز در کنار آب ساخته خواهد شد و بزرگترین فضای بازعمومی در طرح شهرک جدید فییورد خواهد بود.