نویسنده: مهدی امیری خراسانی

تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه
  • ۱

    تاثیر نحوه ساماندهی جداره های تجاری بر بافت تاریخی سن پترزبورگ

    جداره های تجاری در بافت تاریخی سن پترزبورگ، تاثیر کمی بر بدنه ساختمان داشته و مداخله به فونت بدون زمینه، تابلوی کوچک و سایبان برای تعریف ورودی محدود می شود.