نویسنده: آناهیتا مدرک

ادوارد رِلف
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ادوارد رِلف

  تلاش برای درک پدیده مکان دو دلیل اصلی دارد؛ نخست آنکه مکان به منزله نمادی بنیادین از مداخله بشر در جهان هستی، به خودی خود جالب توجه است و دوم، دانش پیشرفته درباره ماهیت مکان، می‌تواند در راستای نگهداری و مداخله در مکان موجود و خلق مکان‌ های جدید به‌ کار رود. ادوارد رِلف – جغرافیدان

  میکیانگ کیم
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  میکیانگ کیم

  اگر چه ما به فضاهای سبز قابل دسترس تری نیازمندیم اما آنچه امروزه بیش از هر زمان دیگری مهم است، طراحی گیرا در یک پارک برای جذب کودکان است. کاربرد تکنولوژی در منظر باید به قدری توسعه یابد که برای رقابت و غلبه بر تکنولوژی تلفن های همراه نوجوانان کافی باشد. میکیانگ کیم – معمار منظر

  کریستف ژیرو
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  کریستف ژیرو

  منظر از ترکیب عوامل عینی و ذهنی تشکیل شده است. سنگ های موجود در سایت، آثار باقیمانده یا لکه ها، عناصر عینی هستند که اطلاعاتی درباره ویژگی های زمین شناسی، نحوه سکونت و سیلاب ها در اختیار ما قرار می دهند. رویدادهای گذشته، داستان های محلی و یا تاریخی نیز عناصر ذهنی سایت هستند. کریستف ژیرو – معمار منظر

  تیموتی بتلی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تیموتی بتلی

  شهر بیوفیلیک، شهری است که طبیعت را نه همچون حاشیه یا تزئینات، بلکه به عنوان هسته طراحی و برنامه‌ ریزی شهری به کار می بندد. طبیعت، کلید شکل گیری تمامی رویدادهای شهر است. تیموتی بتلی – برنامه ریز شهری

  فراخوان نام نویسی IFLA برای جایزه جفری جلیکو در سال 2018
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  فراخوان نام نویسی IFLA برای جایزه جفری جلیکو در سال ۲۰۱۸

  جایزه سر جفری جلیکو به معمار منظری اختصاص می یابد که هم اکنون در قید حیات بوده و مشارکت هایش تأثیر منحصربفردی بر رفاه جامعه، محیط زیست داشته و موجب ارتقای حرفه معماری منظر شده باشد. این فدراسیون برای نامزدی واجدین شرایط این جایزه در سال ۲۰۱۸، فراخوان داده است.

  بیل هیلایر
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  بیل هیلایر

  فضا می تواند شکل دهنده رفتارهای اجتماعی باشد مانند فضای گالری که حرکت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین ترتیب فضا می تواند الگویی ‌برای گردهم آمدن به صورت اتفاقی و امکانی برای تعاملات اجتماعی ایجاد کند. بیل هیلایر – معمار

  فراخوان دهمین جایزه اروپا برای فضاهای عمومی شهری
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه
 • ۰

  فراخوان دهمین جایزه اروپا برای فضاهای عمومی شهری

  جایزه اروپایی برای فضاهای عمومی شهر، ماهیت ارتباطات و اجتماع فضای عمومی شهری اروپا را نمایان می سازد و تنها جایزه ای است که فقط محدوده به یک قاره است و به دو بخش مؤلف یا بانی طرح و شهردار یا دیگر مؤسسات پیشرو با هدف بهبود زندگی شهروندان تعلق می گیرد.

  جاناتان بارنت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جاناتان بارنت

  شهر امروز محصول تصمیم هایی است که برای نیل به اهداف منفرد و مجزا اتخاذ می شوند، اما عارضه جانبی و رابطه متقابل آنها در نظر گرفته نشده است. جاناتان بارنت