نویسنده: آناهیتا مدرک

تیموتی اینگلدیس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تیموتی اینگلدیس

  چنانچه بپذیریم که اکولوژی علم بررسی روابط بین ارگانیسم‌ها و نیز رابطه آنها با محیط پیرامون شان باشد پس می توان جامعه شناسی را شاخه ایی از اکولوژی دانست که در زیرمجموعه خود (مقیاس انسانی) به روابط بین ارگانیسم ها و محیط خاص آنها می پردازد. تیموتی اینگلدیس – انسان شناس Timothy Ingoldis – Anthropologist

  ویلیام موریس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ویلیام موریس

  به یاد داشته باشید که مردم پولدار مجبور نیستند در خانه های زشت زندگی کنند، اما آنها در خانه های زشتی زندگی می کنند که بساز بفروش ها به اسم خانه خوب به آنها قالب می کنند. ویلیام موریس – فعال اجتماعی

  تئودور اِندرنی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تئودور اِندرنی

  هنگام طراحی فضاهای طبیعی درختان عنصر تعیین کننده در اکوسیستم شهری هستند و همچنین فواید متنوعی را برای انسان به ارمغان می آورند. تئودور اِندرنی – اکولوژیست

  پتریک گِدِس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  پتریک گِدِس

  برنامه ریزی شهری صرفاً برنامه ریزی کالبدی و حتی کاربری ها نیست. برنامه ریزی زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر فرهنگ عامه مردم باشد. پتریک گِدِس – برنامه ریز شهری

  فرد کنت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  فرد کنت

  هر شخصی حق زندگی در مکان های با کیفیت را دارد و از آن مهم تر همه انسان ها حق مشارکت برای ساخت آن فضای با کیفیت را دارند. فرد کنت – برنامه ریز شهری

  ویلیام اچ وایت
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ویلیام اچ وایت

  سلامت شهر را می توان با میزان سرزندگی و پویایی خیابان ها و فضاهای عمومی آن اندازه گیری کرد. ویلیام اچ وایت – جامعه شناس شهری

  ابنزر هوارد
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ابنزر هوارد

  شهر مانند یک گل در هر مرحله از رشد و گسترش خود باید وحدت، تناسبات و کمال داشته باشد و گسترش شهر نباید موجب از بین رفت وحدت آن شود. ابنزر هوارد – برنامه ریز شهری

  گوردن کالن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  گوردن کالن

  شهر چیزی بیش از ساکنان آن است. شهر با ایجاد فضایی مطلوب می تواند دلیلی برای انتخاب زندگی اجتماعی مردم به جای زندگی انفرادی باشد. گوردن کالن – طراح شهری