نویسنده: آناهیتا مدرک

جف اسپک
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  جف اسپک

  بسیاری از معماران منظر، در حوزه طراحی شهری یا برنامه‌ ریزی اجرایی کار می‌ کنند اما تحت عنوان “معمار منظر” شناخته می‌ شوند. جف اسپک – برنامه ریز شهری

  مارک رایوس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  مارک رایوس

  معماران منظر باید مهارت استفاده درست از هر قطره آب را در طرح داشته باشد و نحوه عملکرد منظر را در طول زمان پیش‌بینی کنند. مارک رایوس – معمار منظر

  تیم واترمن
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تیم واترمن

  معماران منظر در طراحی شهرها و روستاها، نسبت به جغرافیدانان توجه بیشتری به اکولوژی دارند که به تعادل در طرح می‌ انجامد. تیم واترمن – معمارمنظر

  هربرت درایزایتل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  هربرت درایزایتل

  سیستم حاکم بر شهرها و نواحی آن باید تبدیل به منظرآبی شود. مناظر آبی سیستم هایی پویا هستند که روندی زنده و پاک همچون طبیعت به وجود می آورند. هربرت درایزایتل

  گرگ اِسمالنبرگ
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  گرگ اِسمالنبرگ

  طراحی شهر پایدار، یعنی بهینه‌ سازی زمین و منابع آن برای خلق شهری قابل زندگی. برای این هدف نیاز به همکاری سیاستمداران، حاکمان محلی، معماران برای طراحی ساختمان‌های هوشمند، مهندسان برای سیستم حمل نقل مناسب و در نهایت معمارمنظر برای مدیریت کل این فرآیند است. گرگ اِسمالنبرگ

  تیموتی اینگلدیس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تیموتی اینگلدیس

  چنانچه بپذیریم که اکولوژی علم بررسی روابط بین ارگانیسم‌ها و نیز رابطه آنها با محیط پیرامون شان باشد پس می توان جامعه شناسی را شاخه ایی از اکولوژی دانست که در زیرمجموعه خود (مقیاس انسانی) به روابط بین ارگانیسم ها و محیط خاص آنها می پردازد. تیموتی اینگلدیس – انسان شناس Timothy Ingoldis – Anthropologist

  ویلیام موریس
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  ویلیام موریس

  به یاد داشته باشید که مردم پولدار مجبور نیستند در خانه های زشت زندگی کنند، اما آنها در خانه های زشتی زندگی می کنند که بساز بفروش ها به اسم خانه خوب به آنها قالب می کنند. ویلیام موریس – فعال اجتماعی

  تئودور اِندرنی
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  تئودور اِندرنی

  هنگام طراحی فضاهای طبیعی درختان عنصر تعیین کننده در اکوسیستم شهری هستند و همچنین فواید متنوعی را برای انسان به ارمغان می آورند. تئودور اِندرنی – اکولوژیست